Lesaanbod

Wij geven de volgende lessen

Kleuters (Groep 1 en 2):

In deze lessen komen alle grondvormen van bewegen aan bod, zoals lopen, springen, klimmen en duikelen. Elk kind mag op z’n eigen niveau ontdekken wat hij/zij kan op bepaalde toestellen of materialen. In de les wordt ook met muziek gewerkt en worden er spelletjes gedaan.

Recreatiegroepen meisjes vanaf groep 3:

In deze lessen wordt veel met toestellen gewerkt om zo de basisvormen van het turnen aan te leren. Ook hier werkt iedereen op haar eigen niveau. Ook werken wij met muziek, doen af en toe een dans en doen spelletjes.

Selectiegroepen:

De Gemzen kent een aantal selectiegroepen voor meisjes. Meisjes die in aanmerking komen voor één van de selecties worden door de leiding benaderd om een aantal keer in zo’n selectie mee te trainen. Dan kijken wij of en, zo ja, in welke selectie zij past. De verschillende selecties die wij hebben, zijn afhankelijk van niveau en leeftijd. Verdere informatie over deze niveaus en de gang van zaken binnen de selectie ontvangen alle selectiemeisjes separaat.

Recreatiegroepen jongens  groep 3 t/m groep 7:

Op het moment bieden we geen lessen aan voor deze doelgroep omdat we hiervoor geen trainer hebben. Kent u iemand die training wil geven aan deze groep, neem dan contact op met het bestuur..

Springgroep voor jongens en meisjes vanaf groep 7 (en ook middelbare scholieren):

In deze les wordt er vooral gebruik gemaakt van de diverse springtoestellen, zoals de kast, tafel, pegasus, tumblingbaan en trampolines. De springgroep verzorgt ook weleens een demonstratie tijdens de onderlinge wedstrijden of op de Bunnik Fair. Het is een afwisselende en uitdagende les waar iedereen zich lekker uit kan leven.

Keepfit voor dames en heren door sport en spel:

In deze uren wordt hard aan de conditie gewerkt in de vorm van (bal)spelen, loopvormen en spieroefeningen. Dit is een gezellige manier om dicht bij huis aan uw conditie te werken.

Aerobic/Keepfit op muziek:

In dit uur wordt op muziek of op een andere manier hard gewerkt aan de conditie. Aerobics, steps en andere conditievormen worden afgewisseld met de 3 B’s: buik, bil en beenspieroefeningen. Een goede en gezellige manier om aan je conditie en figuur te werken.