Protocol Buiten Trainen

Protocol buiten trainen Gymnastiekvereniging De Gemzen Bunnik

Plaats van trainingen: grasveld tussen de Rijnzaal en de bibliotheek en eventueel het schoolplein van de Camminghaschool (buiten schooltijden).

Algemene regels:

 • Corona coördinator: Nanda Bax: 06-44920205.
 • In eerste instantie beginnen wij de trainingen op het grasveld/ schoolplein zonder het gebruik van toestellen/ materialen uit de Rijnzaal. Mochten wij toestellen/ materialen willen gebruiken die eigendom zijn van het Sporthuis, dan nemen wij van tevoren contact met hen op. Eigen toestellen en die van het Sporthuis halen wij met zo min mogelijk trainsters uit de zaal en zetten wij schoon weer terug.
 • Tijdens de training mogen turnsters niet in de Rijnzaal komen. Trainsters komen hier alleen voor:
  • de map met 06-nummers van de ouders
  • de EHBO
  • En indien nodig voor het halen en terugbrengen van toestellen/ materiaal.
 • Eén van de trainsters of assistenten draagt een veiligheidshesje. Zij is de coördinator die extra toezicht houdt op het opvolgen van de maatregelen en hiervoor ook het aanspreekpunt is voor turnsters en ouders. Aanwijzingen van de coördinator of andere begeleiding moeten altijd direct worden opgevolgd. Turnsters en turners kunnen worden uitgesloten van deelname aan de training als zij zich niet aan de afspraken en of aanwijzingen houden.
 • Dit protocol is alleen van toepassing op trainingen van jeugdleden tot en met 18 jaar. Trainingen door leden ouder dan 18 jaar zijn niet toegestaan.
 • Er kunnen geen vriendjes of vriendinnetjes mee trainen. Proeftrainingen worden niet gegeven.
 • Omdat er alleen training kan worden gegeven bij droog en niet te koud weer, wordt op de website aangegeven of de training doorgaat.
 • Wees je ervan bewust dat er geen ‘echte’ turntraining wordt gegeven zoals jullie in de zaal gewend zijn: de apparaten kunnen en mogen we niet buiten neerzetten. De trainingen zullen dus iets anders zijn dan je van ons gewend bent.

Algemene gezondheidsbepalingen:

Gezond verstand staat voorop. Dus neem geen risico’s! We volgen de algemene richtlijnen van het RIVM en dat betekent:

Blijf thuis, in de volgende gevallen:

 • Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was regelmatig (in ieder geval ook voor en na je training) thuis je handen met water en zeep, minimaal 20seconden;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen, geen high-fives, geen fysiek contact.

 

Wij hanteren de volgende protocollen voor onze trainsters, assistenten, turn(st)ers en ouders:

De trainsters en de assistenten:

 • Wassen voor en na de training de handen.
 • Maken vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
 • Gaan voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
 • Houden 1,5 meter afstand met al de kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
 • Volgen de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
 • Laten kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken.
 • Zorgen dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training.
 • Geven geen les als zij de volgende ziekteverschijnselen hebben: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts of als iemand in hun huishouden koorts heeft of positief getest is op Covid-19

De turnsters:

Voorbereiding op de training:

 • Je blijft thuis als je de volgende ziekteverschijnselen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts of als iemand in haar huishouden koorts heeft of positief getest is op Covid-19.
 • Je kent de algemene gezondheidsbepalingen.
 • Je checkt de website of de training doorgaat.
 • Je bent thuis naar het toilet geweest en je wast je handen voordat je naar de training komt.
 • Je komt niet eerder dan 5 minuten voor de training naar de locatie en wacht op afstand, totdat de training begint.
 • Je komt zoveel als mogelijk zelf naar de training. Ouders die hun kind brengen, mogen niet langs het veld blijven staan en nemen op afstand afscheid.
 • Je komt in sportkleding naar de training: bijvoorbeeld in je turnpakje met daarover heen een trainingsbroek/ legging en vest/trui. En omdat we buiten trainen: trek ook gymschoenen aan!
 • Je neemt een eigen (grote) handdoek mee, waar oefeningen op gedaan kunnen worden.
 • Je neemt, indien gewenst, een gevulde bidon mee.

Tijdens de training:

 • Voor turnsters van 13 t/m 18 jaar: je houdt 1,5 meter afstand tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.
 • Voor turnsters t/m 12 jaar is de afstandsbeperking van 1,5 meter onderling niet aan de orde.
 • Je raakt alleen je eigen bidon en handdoek aan.
 • Trainingsmateriaal wordt alleen aangeraakt door de trainster en de assistenten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op: trainers, assistenten en de coördinator.

Na afloop van de training:

 • Voor de jonge turnsters – groep 3 en 4 – geldt dat zij door de trainster en de assistenten naar de voordeur van de Rijnzaal begeleid waar ze kunnen worden opgehaald.
 • Je verlaat direct na de training de sportlocatie.

Protocol ouders:

 • Check de website of de training doorgaat.
 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 • Breng uw kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Neem de algemene gezondheidsregels (hierboven) in acht.
 • Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie of laat hen/haar zelf komen.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van uw kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie.
 • Direct na de sportactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.