Opzeggen

Opzeggen kan per eind juni en eind december. Gelieve dit echter te doen vóór  20  juni of 20 december zodat wij de gelegenheid hebben de afmelding voor het einde van de periode in te voeren. Bij niet tijdig opzeggen moet de contributie betaald worden tot het volgende opzegmoment! De contributie wordt altijd achteraf geïnd.

Mocht u of uw zoon of dochter zich af willen melden dan moet dat schriftelijk gebeuren, per mail bij de ledenadministratie: gemzenleden@gmail.com .

Voor meer informatie kunt u ook naar dit adres mailen.