Gemzen Corona Nieuwsbrief 1

      Reacties staat uit voor Gemzen Corona Nieuwsbrief 1

Beste leden en ouders en verzorgers van onze jeugdleden

Allereerst hopen we dat het goed gaat met jullie allemaal, dat jullie gezond en fit zijn.
Omdat de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona Virus verlengd zijn tot in ieder
geval 28 april, willen we jullie laten weten wat dat voor de activiteiten van de Gemzen
betekent.

Gevolgen voor de lessen:

  • Er zijn helaas geen fysieke lessen.
  • Maar voor de fitnesslessen van de maandagavond, gaan we met ingang van aanstaande maandag livestreamlessen verzorgen. Dus zet het vast in je agenda, doe je sportkleren aan en leg je matje klaar. Maandag op de gewone tijd, kun je je gewone les live volgen. Jullie krijgen hier een aparte mail over. Ook de woensdagavondles van vrouwen met ballen kan hierbij aansluiten.
  • De jeugdlessen kunnen nog niet doorgaan. Maar we zijn met de trainers en assistenten bezig om wel activiteiten voor jullie te verzinnen zodat ook jullie thuis wat kunnen doen en fit kunnen blijven: hou je mailbox in de gaten!
  • Zodra er weer lessen mogen worden gegeven, zullen we dat doen. En als dit met ingang van 28 april is, zullen er ook in de meivakantie lessen zijn.

Gevolgen voor het jubileum:

  • Alle jubileumactiviteiten zijn afgelast: dus niet alleen gaat de Grote Gemzenshow niet door, ook het kamp op 21, 22 en 23 mei gaat niet door.
  • We schuiven ons jubileumjaar een jaar door, en maken het jaar 2020- 2021 ons nieuwe jubileumjaar met een Grote Gemzenshow en een jubileumkamp.

Overige gevolgen:

  • Ook al zijn er geen lessen, onze kosten (zaalhuur, betaling trainers) gaan door alsof er niets aan de hand is. De KNGU adviseert de contributie te blijven innen, ook al omdat we een vereniging zijn en de leden feitelijk betalen voor het lidmaatschap en niet voor de lessen. We zouden het heel erg op prijs stellen als jullie ons willen helpen om deze crisis door te komen en dus lid blijven, zodat wij onze trainers en het sporthuis kunnen blijven betalen. Wij doen er alles aan om het hoofd nu boven water te houden en zijn volop bezig om thuisactiviteiten voor jullie voor te bereiden!
  • Mocht het zo zijn dat er toch meevallers zijn omdat verplichtingen worden kwijtgescholden, dan bekijken we opnieuw of en zo ja hoe we dat voordeel naar jullie door kunnen schuiven.
  • De Gemzen int de contributie altijd achteraf. Dat blijft zo, dus eind juni innen we de contributie over de periode januari t/m juni 2020. Maar dit betekent ook dat als er toch nog veranderingen in de inning van de contributie plaatsvinden, we dit nog kunnen verwerken.

We hopen jullie hiermee enige duidelijkheid te hebben gegeven. Mochten er toch nog vragen zijn, mail deze dan aan secretarisdegemzen@gmail.com

Hartelijke groeten, en veel gezondheid gewenst.

Het bestuur van de Gemzen

Margreet van Zanten, Martine Bosman, Mendy Mulder, Monique Damen, Erwin Smulders, Alstje den Ouden en Nanda Bax