Onderlinge wedstrijden

      Reacties staat uit voor Onderlinge wedstrijden

Op zaterdag 13 januari  is het weer zover; de onderlinge wedstrijden van De Gemzen. Iedereen is van harte welkom om te zien wat de kinderen allemaal hebben geoefend en geleerd bij turnen. Een wedstrijd kan niet zonder publiek. Het is voor de kinderen altijd erg leuk als ouders en anderen komen kijken. Dus komt allen!

Wij gaan ervan uit dat iedereen meedoet. Zeker omdat er maar 1 wedstrijd per jaar is hopen wij dan ook dat iedereen kan en eventueel een andere sport/ activiteit voor één keer af kan zeggen. Ook als je kind nog maar net op gym zit of denkt dat zij het niet kan dan willen wij toch graag dat zij mee doet. Het gaat erom te laten zien wat zij geleerd hebben, ook al is dit nog maar na een paar lessen. Het gaat vooral om de gezelligheid van het mee doen!

Mocht je dochter of zoon echt niet kunnen dan moet ze vóór zaterdag 6 januari per e-mail afgemeld worden: alstjehugo@hetnet.nl. Daarna gaan wij de medailles bestellen en diploma’s maken en het zou jammer zijn als wij na de wedstrijden een heleboel weg moeten gooien.

Hier is meer informatie over deze super leuke wedstrijd!

Hier is de oefenstof voor de meisjes als ze thuis wat willen oefenen.